Award 2020
Base Top Score W9GA
Mobile 1st Place K9FI
Mobile 2nd Place K9WOC
HT 1st Place KC9REN
HT 2nd Place KC9SBN
2m 1st Place N9EEE
2m 2nd Place W9GA
70cm 1st Place W9GA
70cm 2nd Place N9EEE
6m 1st Place N9KQQ
6m 2nd Place W9RH
1.25m 1st Place W9GA
1.25m 2nd Place K9FI/K9WOC
Club 1st Place MRAC
Club 2nd Place Badger Contesters
Digital Mode 1st Place W9RH